Apie Žurnalą

Semiotika_cover

ISSN 1392-0219
Semiotika yra tęstinis kasmetinis Filologijos fakulteto leidinys. Čia publikuojami moksliniai straipsniai, gvildenantys įvairias semiotines problemas. Straipsnius įvertina du moksliniai recenzentai, aptaria redakcinė komisija. Straipsniai skelbiami lietuvių kalba su santrauka anglų arba prancūzų kalbomis.

„Semiotika“ pradėta leisti 1994 metais, iki 1999 m. išėjo septyni žurnalo numeriai. Leidimas buvo atnaujintas 2012 metais.