Semiotika 8 (2012)

Semiotika cover 8

Semiotika 8 (2012): „Trys semiotikos“

ISSN 1392-0219

Straipsnių vertimą ir numerio parengimą spaudai parėmė Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą, sutarties Nr. LIT-6-17.

Turinys

Kęstutis Nastopka
Pratarmė

Thomas F. Broden
Algirdo Juliaus Greimo biografijos kontūrai

Silvi Salupere
Semiotika kaip mokslas

Thomas F. Broden
Greimo ir Peirce’o semiotikos