Semiotika 13 (2017)

ISSN 2424-547X

Greimo aktualumas. Kęstutis Nastopka

James Sacré
A. J. Greimui

Jacques Fontanille
Greimo semiotika: ilgalaikis mokslinis projektas

Po Greimo ženklu. Algirdo Juliaus Greimo mokinį ir
bendradarbį Jacques’ą Fontanille kalbina Kęstutis Nastopka

Ksenija Kazarinova
Nuopuolio gramatika

Giedrė Smolskaitė
Literatūros muzikalizavimas: Kosto Ostrausko Kvartetas

Jolita Linkevičiūtė-Rimavičienė
Kilmės įrašas: naratyvinės ir pasijinės struktūros

Šio sąsiuvinio autoriai