Semiotika 11 (2015)

Semiotika cover 11

Semiotika 11 (2015): „Metodo išbandymas“

ISSN 1392-0219

Turinys

Kęstutis Nastopka
Pratarmė

Virginija Cibarauskė, Paulius Jevsejevas
Neatrasta, bet reikalinga: meilė Vinco Mykolaičio-Putino romane Altorių šešėly

Heidi Toelle
Sunki mylinčiųjų vienybė: Ganimas ir Kut al Kulubė

Tomas Venclova
Tekstas ir subtekstas: dviejų Boriso Pasternako eilėraščių pavyzdžiu

Ivan Darrault-Harris
Psichoanalizės vieta Greimo semiotinėje teorijoje: nuo Struktūrinės semantikos iki Pasijų semiotikos

Priedas
Algirdo Juliaus Greimo laiškas Ivanui Darrault-Harris