Semiotika 9 (2013)

Semiotika cover 9

Semiotika 9 (2013): Jovita Bružienė „Kartografinio diskurso semiotika: 1613 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio analizė“

ISSN 1392-0219

Parengta spaudai Lietuvos mokslo tarybos lėšomis pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą, sutarties Nr. LIT-7-29.
straipsniai

Turinys

Paulius Jevsejevas, Kęstutis Nastopka
Erdvės semiotika

Jovita Bružienė
Kartografinio diskurso semiotika: 1613 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio analizė