Redaktorių taryba

Redaktorius

Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka
Vilniaus universitetas, filologija (semiotika)
El. paštas: kestutaiciai@gmail.com

Atsakingoji sekretorė

Dr. Gintautė Žemaitytė
Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai (menotyra)

Nariai

Prof. dr. Thomas F. Broden
Purdue universitetas (JAV), filologija (semiotika)

Prof. dr. Ricardo de Castro Monteiro
Universidade Federal do Cariri – UFCA (Brazilija), etnomuzikologija

Prof. hab. dr. Ivan Darrault-Harris
Limožo universitetas, psichologija (psichosemiotika)

Doc. dr. Tomáš Hoskovec
Masaryko universitetas (Brno), filologija (kalbotyra)

Vyriausias mokslinis bendradarbis Eric Landowski – Paryžius, CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), socialiniai mokslai (semiotika)

Prof. habil. dr. Arūnas Sverdiolas
Vilniaus universitetas, filosofija (hermeneutika)

Prof. habil. dr. Heidi Toelle
III Paryžiaus universitetas (Naujoji Sorbona), filologija (semiotika)

Doc. dr. Dainius Vaitiekūnas
Lietuvos edukologijos universitetas, filologija (lietuvių literatūra)

Doc. dr. Saulius Žukas
„Baltų lankų“ leidykla, filologija (semiotika)