Redaktorių taryba

Redaktorius

Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka
Vilniaus universitetas, filologija (semiotika)
El. paštas: kestutaiciai@gmail.com

Atsakingoji sekretorė

Dr. Gintautė Žemaitytė
Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai (menotyra)

Nariai

Prof. dr. Thomas F. Broden
Purdue universitetas (JAV), filologija (semiotika)

Prof. dr. Ricardo de Castro Monteiro
Anhembi Morumbi universitetas (San Paulas), menotyra (etnomuzikologija)

Prof. hab. dr. Ivan Darrault-Harris
Paryžiaus Aukštųjų visuomenės mokslų studijų mokykla (EHESS), psichologija (psichosemiotika)

Doc. dr. Tomáš Hoskovec
Masaryko universitetas (Brno), filologija (kalbotyra)

Vyr. mokslinis bendradarbis Eric Landowski – Limožo universitetas, socialiniai mokslai (politikos mokslai)

Prof. habil. dr. Arūnas Sverdiolas
Vilniaus universitetas, filosofija (hermeneutika)

Prof. habil. dr. Heidi Toelle
III Paryžiaus universitetas (Naujoji Sorbona), filologija (semiotika)

Doc. dr. Dainius Vaitiekūnas
Lietuvos edukologijos universitetas, filologija (lietuvių literatūra)

Doc. dr. Saulius Žukas
„Baltų lankų“ leidykla, filologija (semiotika)