Aktualijos

Paolo Fabbri (1939-2020)


Birželio 2 d. po ilgos ligos mirė vienas ištikimiausių Algirdo Juliaus Greimo mokinių ir bendražygių Paolo Fabbri. Paryžiaus Aukštųjų Socialinių mokslų mokykloje Fabbri lankė Greimo vadovaujamą semiolingvistinių tyrimų seminarą, iš kurio išaugo Paryžiaus semiotikos mokykla. Inovatyūs ir nuotykingi Fabbri tyrinėjimai paliko gyvą pėdsaką semiotikos istorijoje. Nuolat peržengdami disciplinos ribas, jie aistringai gynė jos metodologinį nuoseklumą. Fabbri sumaniai derino ištikimybę semiotikos praeičiai su naujų akiračių žvalgyba.

Ilgus metus Fabbri profesoriavo Bolonijos universitete drauge su poleminiu savo pašnekovu Umberto Eco. Šiedu iškilūs semiotikai atstovavo skirtingoms semiotikos mokykloms : Fabbri – Greimo, Eco – Peirce’o semiotikai. Eco pratęsė diskusiją romane „Rožės vardas“. Čia Paolo Fabbri pavaizduotas kaip viduramžių vienuolis Paolo di Rimini. (Rimini yra gimtasis Fabbri miestas.) Šis personažas yra knygų rijikas, bet, kaip ir Fabbri, labiau mėgsta kalbėti nei rašyti. Romane Paolą di Rimini globoja Algirdas Kliunietis, vienuolių pramintas Doctor Quadratus (nuoroda į Algirdą Julių Greimą ir jo semiotinį kvadratą).

Plyštant geležinei uždangai, Greimas savo mokinius pradėjo siųsti į Lietuvą. Pirmas jo sudarytame sąraše turėjo būti „seniausio Europoje Bolonijos universiteto profesorius“ Paolo Fabbri. Tiesa, numatytas vizitas tuo metu neįvyko. Tačiau vėliau Fabbri ne kartą lankėsi Vilniaus universitete kaip vizituojantis profesorius. Kai jam parodžiau pažodinį Nykos eilėraščio „Orfėjaus medis“ vertimą, jis pasiūlė veidrodyje po gluosniu ant vejos atsispindinčius jos plaukus susieti su Berenikės mitu. Išverčiau Fabbri įvadą itališkam „Apie netobulumą“ leidimui. Atidžiai skaičiau jo mitologines studijas.

Paskutinį sykį Fabbri lankėsi Lietuvoje 2018 m. gegužės mėnesį. Italų kultūros institute jis pristatė savo sudarytą Greimo mitologinių straipsnių rinktinę, o Greimo centre perskaitė porą paskaitų apie šiandieninę mitologiją. Fabbri planavo pasikviesti Lietuvos semiotikus mokslinei diskusijai į jo vadovaujaą Umberto Eco Tarptautinio semiotikos mokslų centrą Urbine. Pakviestas būti „Semiotikos“ redakcinės komisijos nariu, Fabbri vasario 25 d. atsakė: „Ačiū tau. Man didelė garbė dalyvauti Semiotikos redakcinėje komisijoje”.

Kęstutis Nastopka

Nuorodos