Dabartinės filosofijos seminaras

Arūno Sverdiolo Dabartinės filosofijos seminaras Centre įvairiais formatais vyksta nuo 1992 metų. Seminare dalyvauja šiuolaikinės filosofijos srityse dirbantys mokslininkai, doktorantai, magistrinių ir bakalaurinių studijų studentai. Seminaras atviras visiems, į jį priimama sutikus seminaro vadovui, jame svarstoma lektūra pasirenkama pasitarus seminaro dalyviams. Seminare taip pat skaitomi ir išsamiai aptariami jo dalyvių pranešimai vykdomų tyrimų temomis. Šiuo metu Dabartinės filosofijos seminare skaitomas Jacques’o Lacano esė „Veidrodžio stadija“.

Seminaras vyksta semestro metu trečiadieniais nuo 17 val. A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre. Tikslesnės informacijos, norint dalyvauti seminare, prašome teirautis centras[at]semiotika.lt arba arunas.sverdiolas[at]gmail.com.

Nuo seminaro gyvavimo pradžios buvo įdėmiai perskaityti šie kūriniai ar jų dalys:

Aurelijus Augustinas, Išpažinimai,

Edward Casey, Vietos lemtis,

Michel de Certeau, Kasdienio gyvenimo praktika,

Gilles Deleuze, Skirtis ir kartotė,

Gilles Deleuze, Platonas ir simuliakrai,

Jacques Derrida, Apie gramatologiją, Chora, Balsas ir fenomenas, Dovanoti mirtį, Diseminacija,

Michel Foucault, Disciplinuoti ir bausti, „Kitos erdvės“, Žinijos archeologija, Žodžiai ir daiktai,

Hans-Georg Gadamer, Tiesa ir metodas,

Georg Hegel, Dvasios fenomenologija,

Martin Heidegger, Būtis ir laikas, Meno kūrinio ištaka,

Edmund Husserl, Karteziniai apmąstymai, Vidinės laiko sąmonės fenomenologijos paskaitos,

Henri Lefebvre, Erdvės gamyba,

Maurice Merleau-Ponty, Suvokimo fenomenologija, Akis ir dvasia, Cezanne’o abejonė,

Jean Paul Sartre, Būtis ir niekis.