Profesorius emeritas Arūnas Sverdiolas

arunas.sverdiolas@gmail.com

TYRIMŲ SRITYS

Kultūros filosofija, fenomenologinė ir hermeneutinė filosofija, Lietuvos filosofijos istorija, hermeneutikos istorija, dabartinė kultūros teorija.

DĖSTOMI KURSAI

Hermeneutinė kultūros teorija
Šiuolaikinės kultūros teorijos
Hermeneutika

PUBLIKACIJOS

Knygos:

  1. Steigtis ir sauga. Kultūros filosofijos etiudai, Vilnius: Baltos lankos, 1996.
  2. Būti ir klausti. Hermeneutinės filosofijos studijos - 1, Vilnius: Strofa, 2002.
  3. Aiškinimo ratas. Hermeneutinės filosofijos studijos - 2, Vilnius: Strofa, 2003.
  4. Visa aprėpianti dabartis. Algį Mickūną kalbina Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2004.
  5. Apie pamėklinę būtį ir kiti etiudai, Vilnius: Baltos lankos, 2006.
  6. Kultūros filosofija. Bendrauniversitetinio kurso medžiaga antrosios studijų pakopos studentams, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007.
  7. Kultūra lietuvių filosofų akiratyje, Vilnius: Apostrofa, 2012.
  8. Initiation and Preservation. Modes of Cultural Philosophy, New York: Nova Publishers, 2015.
  9. Kultūra čia ir dabar. Penkios esė, Vilnius: Lietuvių kultūros tyrimų institutas, 2021.