Prof. Arūnas Sverdiolas

arunas.sverdiolas[at]gmail.com

INTERESŲ SRITYS

Kultūros filosofija, fenomenologinė ir hermeneutinė filosofija, hermeneutikos istorija, dabartinės kultūros teorijos.

DĖSTOMI KURSAI

Hermeneutinė kultūros teorija
Humanitarinių mokslų metodologija
Šiuolaikinės kultūros teorijos: fenomenologija, antropologija, poststruktūralizmas

PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

Knygos:


Kultūros filosofija Lietuvoje, Vilnius: Mintis, 1983.
Steigtis ir sauga. Kultūros filosofijos etiudai, Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Būti ir klausti. Hermeneutinės filosofijos studijos – 1, Vilnius: Strofa, 2002.
Aiškinimo ratas. Hermeneutinės filosofijos studijos – 2, Vilnius: Strofa, 2003.
Visa aprėpianti dabartis. Algį Mickūną kalbina Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2004.
Lėkštutėlė lėkštelė. Keli dabartinės Lietuvos viešosios erdvės ypatumai, Vilnius: Versus aureus, 2006.
Apie pamėklinę būtį ir kiti etiudai, Vilnius: Baltos lankos, 2006.
Kultūros filosofija. Bendrauniversitetinio kurso medžiaga antrosios studijų pakopos studentams, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007.
Kultūra lietuvių filosofų akiratyje, Vilnius: Apostrofa, 2012.