Doktorantūra

Doktorantai:

Aušra Kundrotaitė, disertacijos tema: „Miesto (re)konstravimas autobiografinėje prozoje: žemėlapiai, portretai, kelionių vadovai“  (a.kundrotaite[at]gmail.com)

Rūta Lazauskaitė, disertacijos tema: „Juozo Ambrazevičiaus filologija: vakarietiškoji perspektyva“ (lazauskaite.ruta[at]gmail.com)

Austėja Oržekauskienė, disertacijos tema: „Lietuviškoji Algirdo Juliaus Greimo epistolika“ (oausteja[at]gmail.com)

Vida Repšienė, disertacijos tema: „Vakarų literatūros recepcija tarpukario Lietuvoje: europietiškos filologinės kultūros pradmenys“ (vida.repsiene[at]yahoo.com)

Augustas Sireikis, disertacijos tema: „Tapatinimasis literatūros diskurse“ (augustassireikis[at]gmail.com)

Apgintos disertacijos: