Doktorantūra

Doktorantai:

Rima Bertašavičiūtė, disertacijos tema: „Lietuvių eseistika: teorinės modelio apibrėžtys“ (laiskelis.rimai[at]gmail.com)

Virginija Cibarauskė, disertacijos tema: „Kultūrinės atminties formos XX a. pabaigos lietuvių literatūroje“ (cibarauske[at]gmail.com)

Dmitrj Gluščevskij, disertacijos tema: „Literatūrinio teksto komiškumo sąlygos: OBERIU atvejis“ (dfcmrf[at]gmail.com)

Andrius Grigorjevas, disertacijos tema: „Poetinė dvikalbystė: žodis ir vaizdas“ (visaikitas[at]gmail.com)

Paulius Jevsejevas, disertacijos tema: „Sigito Gedos poetinis idiolektas“ (paulius.jevsejevas[at]gmail.com)

Rūta Lazauskaitė, disertacijos tema: „Juozo Ambrazevičiaus filologija: vakarietiškoji perspektyva“ (lazauskaite.ruta[at]gmail.com)

Austėja Oržekauskienė, disertacijos tema: „Lietuviškoji Algirdo Juliaus Greimo epistolika“ (oausteja[at]gmail.com)

Vida Repšienė, disertacijos tema: „Vakarų literatūros recepcija tarpukario Lietuvoje: europietiškos filologinės kultūros pradmenys“ (vida.repsiene[at]yahoo.com)

Giedrė Smolskaitė, disertacijos tema: „Muzikos naratyvas literatūroje: formos ir funkcijos“ (giedre.smolskaite[at]gmail.com)

Apgintos disertacijos:

2016
Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė, „Skonio politika nepriklausomoje Lietuvoje: literatūros tekstų kritika ir leidyba“

2012
Jurgita Katkuvienė, „Kūniškumo aspektai XX amžiaus literatūros teorijoje: Roland'as Barthes'as ir Algirdas Julius Greimas“