Leidiniai

A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro mokslininkai vykdo plataus spektro tarpdisciplininius tyrimus, aktyviai veikia mokslinės publicistikos, literatūros baruose. Centro mokslininkai parengę dešimtis knygų, aktualių akademinei bendruomenei ir visuomenei tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

Centras leidžia tęstinį leidinį „Semiotika. A. J. Greimo centro studijos“. Nuo 2015 m. „Semiotika" yra tęstinis VU Filologijos fakulteto elektroninis leidinys. Centro dėstytojai ir studentai taip pat rašo straipsnius periodiniame žurnale „Baltos lankos".

Centro dėstytojai ir mokslo darbuotojai sudarė ir pildo penkiakalbį literatūros terminų žodyną Avantekstą.