Publikacijos

Greimo centro mokslininkų pastarųjų metų svarbiausios publikacijos

Knygos:

apie knygas žr. daugiau šiame tinklapyje:  http://www.semiotika.lt/greimas/knygos/

Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, sud. A. Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2017.  (knygos leidybą rėmė Lietuvos mokslo taryba ir Vilniaus universitetas).

Keršytė N. Pasakojimo pramanai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. (knygos leidybą rėmė Lietuvos mokslo taryba)

Melnikova I. Literatūros (inter)medilaumo strofos, arba Žodis ir vaizdas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015.   (knygos leidybą rėmė Lietuvos mokslo taryba)

Subačius P. Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai 1988–2013: Krikščionys Lietuvos visuomenėje po Atgimimo: Monografija. – 2 d. – V: Lietuvių katalikų mokslo akademija, Naujasis Židinys-Aidai, 2015. – 1544 p.

Jurgis Matulaitis, Pranciškus Petras Būčys. Laiškų dialogas (parengė Paulius Subačius), Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016.