Assistant Professor Jurgita Katkuvienė

 jurgita.katkuviene@flf.vu.lt

FIELDS OF RESEARCH

Semiotics
Theories of Meaning
Corporeality in the humanities
Lithuanian Poetry of 20th – 21st Centuries

TEACHING

Theory of Semiotics (MA)
Semiotics of Culture (MA)
Theories of Meaning (MA)
Master Final Thesis (MA)
Introduction to the Theory of Literature (BA)

PUBLICATIONS

I Book chapters

 1. Kūniškumo plotmė Greimo semiotikoje, in: Algirdas Julius Greimas 2, sudarė Arūnas Sverdiolas, Eric Landowski, Vilnius: Baltos lankos, 2018, p. 385‒400.
 2. How a Lithuanian Transformed a Nazi into a Jew: The Forgotten Fantastic Satire by Ignas Šeinius, in: Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature, ed. by Laura Laurušaitė, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2018, p. 79–92.

II Peer-reviewed papers in scholarly press

 1.  Vizualiosios poezijos skaitymo strategijos: semiotinė prieiga ir praktinis pritaikymas. Semiotika 17, p. 264-296. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2022.33
 2. Semiotics and Philosophy: The Ontological Approach in the Semiotics of Algirdas Julius Greimas, Readings in Numanities, ed. by Oana Andreica, Alin Olteanu, Vol. 3, from series “Numanities – Arts and Humanities in Progress”, Cham: Springer International Publishing, 2018, p. 301–309. https://www.springer.com/gp/book/9783319669137
 3. „Ką mano kūnas žino apie fotografiją?“ [R. Barthes], Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 85, 2017, p. 129–140. https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_85/12_J_Katkuviene_203_214p_Acta_85.pdf
 4. Kvapo reikšmės kūrimasis: keli olfaktyviniai aspektai A. J. Greimo darbe Apie netobulumą, Acta humanitarica universitatis Saulensis, 2013, Nr. 17, p. 253–260. https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=100198&journalId=30595
 5. Kūnas literatūros teorijoje: spąstai ar vartai? (Rolandʼo Barthesʼo atvejis), Colloquia, 2010, Nr. 24, p. 13–26. http://www.llti.lt/failai/Nr24_Str_Katkuviene.pdf
 6. Tapatybės savivoka Neringos Abrutytės poezijoje: migracijos patirtis, Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2008, Nr. 2 (6), p. 162–168. https://portalcris.vdu.lt/server/api/core/bitstreams/335cb8e9-089d-4a1e-af6e-36c39078c7c6/content
 7. Intertekstinė patirtis Rolandʼo Barthesʼo Meilės diskurso fragmentuose, Žmogus ir žodis: Literatūrologija (mokslo darbai), t. 7, 2005, Nr. 2, p. 13–17.
 8. Akies semantika Tomo Venclovos poezijoje, Literatūra, 2003, 45 (1), p. 79–91.

III. Edited volumes

Semiotika 16, 2021 [24,78 a.l.]. https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/issue/view/1918

[Melnikova Irina, Keršytė Nijolė, Katkuvienė Jurgita (2021). Reikšmių poetika: tarp kūrybos ir metodo. Pratarmė. Semiotika, 16, VIII-XII. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2021.17].

IV. Glossaries/Vocabularies

AVANTEKSTAS: Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas, Vilniaus universitetas. Prieiga internetu adresu www.avantekstas.flf.vu.lt (2009 – 2015)

Described terms:

absence, affective fallacy, antiphrasis, antithesis, arbitrariness, asemanticity, code, death, death of the author, desire, dissemination, emotive function, exteroceptivity, factitiveness, facultativeness, fallacy of communication, fear, intentional fallacy, interdiction, logocentrism, metasemiotics, objective correlative, patient, pathetic fallacy, practical criticism, prescription, proprioceptivity, reader, reality effect, reciprocal presupposition, scientific semiotics, secret, semantic level, semiology, sequence, schema, simplicity, subject of state, synthesis, truth, wanting,

V. Translations

 1. Jurij Lotman, „Kultūros atmintis“, translated  from Russian with Ieva Tomaševičiūtė, Semiotika, Vol. 17, 2022. [prepared  for printing]
 2. Roland Barthes, „Fotografinis pranešimas“ [Le message photographique], Baltos lankos, Vol. 40, 2019, p. 128-143.
 3. Roland Barthes, Meilės diskurso fragmentai [Fragments dʼun discours amoureux ], translated with Greta Štikelytė, Vilnius: Žara, 2016.
 4. Jean Starobinski, „Trumpa kūno įsisąmoninimo istorija“ [Brève histoire de la consience du corps], Baltos lankos, Vol. 20, 2005, p. 120-141.

VI. Interview

 1. „Jurijus Lotmanas ir karas kaip semiotinis sprogimas“, Jurgita Katkuvienė interviews Silvi Salupere and Merit Rickberg, Literatūra ir menas, 2022-05- 06  https://literaturairmenas.lt/publicistika/jurijus-lotmanas-ir-karas-kaip-semiotinis-sprogimas
 2. „...tam tikra prasme visi tiriami dalykai tinka semiotikai“, Jurga Katkuvienė interviews Frederik Stjernfelt, Semiotika, 2020, vol. 15, p. 90-99 https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16794/15892
 3. „Ir tada pradėdavo kalbėti Greimas...“, Jurga Katkuvienė interviews Teresa Mary Keane Greimas, Metai, 2019, Nr. 2, p. 102‒115 https://www.zurnalasmetai.lt/?p=3377
 4. Jurga Katkuvienė. Mihhailas Lotmanas: „Represija nėra produktyvi“, Literatūra ir menas, 2018-04-20  https://literaturairmenas.lt/publicistika/jurga-katkuviene-mihhailas-lotmanas-represija-nera-produktyvi

VII. Publications in cultural periodicals and other press

 1. „Greimas intelektualinėje egzilio istorijojeׅ“ (apžvalga), Naujasis Židinys-Aidai, 2017, nr. 3., p. 51-53. https://nzidinys.lt/wp-content/uploads/2018/12/NZ-A-2017-3-PRENUMERATA.pdf
 2. „Laiškas redaktoriui [apie akademiją ir motinystę]“,  Naujasis Židinys-Aidai, 2016 nr. 3., p. 1-2.
 3. Literatūrologė Jurga Katkuvienė: “Už savo teises reikia kovoti – rašyti, diskutuoti”, Literatūra ir menas, 2015-02-13. https://literaturairmenas.lt/publicistika/literaturologe-jurga-katkuviene-uz-savo-teises-reikia-kovoti-apie-problemas-rasyti-diskutuoti
 4. Perminaitė-Katkuvienė J., Servanteso „Don Kichotas”, Vilnius: Baltos lankos, 2001. [“Don Quixote” by Cervantes: a manual for 11th grade].
 5. Editor of 3 books of the series “Atspindžiai”:

    Marcelijus Martinaitis: kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2000;
    Justinas Marcinkevičius: kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius : Baltos lankos, 2001;
    Henrikas Radauskas: kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2001.

VIII. Reviews

 1. Katkuvienė J., „Ar tikrai Woody Allenas nepakaltinamas?“ (Woody Allen, Diagnozė: nepakaltinamas), Šiaurės Atėnai, 2010 10 01.
 2. Katkuvienė J., „Tarp semiotikos ir gyvenimo, tarp literatūros ir estetikos“, (A. J. Greimo Apie netobulumą), Kultūros barai, 2005, nr. 2, p. 83-85.
 3. Katkuvienė J., „Diagnozė: tarpas. Kartos portretas rašytojo akimis“ (S. Parulskio Trys sekundės dangaus), Kultūros barai, 2003, nr. 4, p. 33-35.
 4. Katkuvienė J., „Kūno malonumai, intrigos ir pavojai“ (A. Tereškino Kūno žymės: seksualumas, identitetas, erdvė Lietuvos kultūroje), Metai, 2002, nr. 4, p. 108-114.
 5. Perminaitė J., „Jungties izotopijos“ (E. Ališankos Dievakaulis), Metai, 2000, nr. 4, p. 139-141.

ONGOING/COMPLETED RESEARCH PROJECTS

 1. 2022–2024 Dissemination project “Academic Journal Semiotika”. Lithuanian Studies and Dissemination Programme (2016-2024). Reg. No. P-LIP-22-6. Funding – Research Council of Lithuania (the head of the project I. Melnikova). Principal member, editor of Vol. 17, 2022 (dedicated to J. Lotman).
 2. 2021 -2023 „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001. Funding – Research Council of Lithuania. Expert of the project.
 3. 2021-2023 Research project “Semiotic Models of Reading”. Lithuanian Studies and Dissemination Programme (2016-2024). Reg. No. P-LIP-21-73. Funding – Research Council of Lithuania. (The head of project – I. Melnikova). Principal member-researcher.
 4. 2021‒2022 A project implemented by Vilnius University, dedicated to Academic practices of the students „Memory of Culture as Mechanism of Production of Texts: Cultural Semiotics of Jurij Lotman”. Reg. No. 09.3.3-LMT-K-712-25-0198. Founded by Research Council of Lithuania. Main supervisor.
 5. 2020-2021 A project implemented by Vilnius University, dedicated to Academic practices of the students “Semiotinė poetinio teksto analizė: Giedrės Kazlauskaitės kūryba” [Semiotic analysis of Poetic Texts: Works by Giedre Kazlauskaite]. Reg. No.09.3.3.-LMT-K-712. Founded by Research Council of Lithuania. Main supervisor.
 6. 2016‒2018 Dissemination project „Algirdas Julius Greimas 1: Person“. Reg. No. LIP-039/2016/LSS-180000-419. Funding – Research Council of Lithuania; Vilnius University.  Member of the project.
 7. 2015 Dissemination project „ Week of Academic Studies Baltos lankos 2015“. Reg. No. LIT-9-20. Funding – Research Council of Lithuania. Head of the project.
 8. 2014‒2015 Research project “Glossary of Literary Terms in Lithuanian” (AVANTEKSTAS). 

  Lithuanian studies programme. 2007-2008  Reg. No. L-07016; 2011-2012 Reg. No. LIT-2-48/2012-AB; 2014-2015 Reg. No. LIT-14099. Funding – Research Council of Lithuania. http://www.avantekstas.flf.vu.lt/. Principal member of research group. (The head of research – prof. Kęstutis Nastopka, assoc. prof. Keršytė).

 9. 2014 Dissemination project „Week of Academic Studies Baltos lankos 2014“. Reg. No. LIT-8-9. Funding – Research Council of Lithuania. Head of the project.
 10. 2014 Dissemination project „Vilnius University: The Semiotic Investigation of Architectural Plans “. Reg. No. LIT-8-43. Funding – Research Council of Lithuania. Head of the project.
 11. 2013‒2015  Postdoctoral Research„Semiotics and Phenomenology: The Conditions of Meaning “, Vytautas Magnus University, supervisor prof. D. Jonkus. Funding – Research Council of Lithuania.
 12. 2013 Dissemination project „Spatial Turn in Contemporary Humanities“. Reg. No. LIT-7-29. Funding – Research Council of Lithuania. Head of the project.
 13. 2011‒2013 Project implemented by Institute of Lithuanian Literature and Folklore and Vilnius University “Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas” [Creating and implementing a digital database for teaching Lithuanian language, literature (culture) and Lithuanian history, dedicated to teachers and students], head of the project – dr. Gintautė Žemaitytė. Founded by European Social Fund Agency. Head of the module of literature.