Atminimo ženklai

 

Proginė kolekcinė moneta

Kolekcinė sidabro moneta, skirta Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms.

Dailininkai – Rolandas Rimkūnas ir Giedrius Paulauskis.

Išleido ir platina Lietuvos bankas, daugiau informacijos ir užsakymas LB tinklapyje.

 
 

Suvenyrinis ženklas „vienas greimas“

„Sujaudintas ir pagerbtas Repšiuko – kurį gerai atsimenu ir myliu – padėkok jam už katalogą – sumanymą įamžinti mane medalio forma. Tik visa bėda, kad jokių titulų neturiu. Pas mus, mat, kuo žmogus garsesnis, tuo mažiau titulų turi – jis ir taip garsus (o aš labiausiai žinomas su mažąja raide: greimas – tai viduramžių prancūzų kalbos žodynas [Dictionnaire de l’ancien français, 1968]. „Ar pasitikrinai pas greimą?“ – klausia vienas studentas kito. Tai vienintelis pasaulyje toks žodynas, kasmet parduodamas po 6 000 egzempliorių). Taigi, teįrašo greimą mažąja raide – ir bus garbė.“ Algirdas Julius Greimui Broniui Savukynui, 1984.1.3 (Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos 1, Vilnius: Baltos lankos, 2017, p. 294).

Idėjos autorius Arūnas Sverdiolas, dailininkas – Petras Repšys.

Projekto vykdytojai: Vilniaus dailės akademija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

 

 

Pašto ženklas

Pašto ženklo nominalas € 0,39; pašto ženklas su voku su semiotiniu kvadratu € 1,8. Platinama Lietuvos pašto skyriuose.

Projekto vykdytojai: Susisiekimo ministerija, Lietuvos paštas.

 

 

Semiotinis Greimo kalendorius

Kalendorių sukūrė Gintautė Žemaitytė ir Aušra Lisauskienė, leido Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija remiant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų kultūros ministerijai.

 
A. J. Greimo paminklas. 

Skulptorius – prof. S. Žirgulis, projekto vadovas – prof. P. Bingelis, paminklo idėjos autorius – prof.  R. Kašponis. 

Kaunas, K. Donelaičio g. 52,  prie Vytauto Didžiojo universiteto.

 

Greimo portretas, autorė Laura Guokė, atliktas autorine technika, Šiaulių dailės galerijos tarptautinis gatvės ir graffiti meno pleneras 2016.9, Šiaulių dailės galerijos pastato siena.

Meno plenero akimirkos Facebook aplinkoje.

Algirdo Juliaus Greimo 100-osios metinėms garsinti Vilniaus erdvėse skirtas plakatas

Eksponuotas 2017.10.30–11.12.

Plakatą kūrė: Daiva Visockytė, Giedrė Smolskaitė, UAB Aburabu.

Organizatoriai ir rėmėjai: Vilniaus universitetas, Vilniaus miesto savivaldybė, JCDecaux.