Aktualijos

Naujausios knygos 

Džiaugiamės naujausiomis Greimo centro mokslininkų knygomis: prof. Kęstučio Nastopkos straipsnių rinkinys „Įsiklausymai“ (LLTI, 2020), prof. Arūno Sverdiolo penkios esė „Kultūra čia ir dabar“ (LKTI, 2021). Elektroniniu formatu pasirodė 2019 m. dr. Jūratės Levinos parengta A. J. Greimo publicistikos rinktinė „Algirdas Julius Greimas. Apie viską ir nieką: žmogus, visuomenė, kultūra“ (išleido VU leidykla).

Nuorodos