Aktualijos

2022 metų Baltų lankų akademinė savaitė

Šių metų Baltų lankų studijų savaitė Druskininkuose vyks liepos 7–10 dienomis. Renginyje pranešimus skaitys: dr. Aistė Kučinskienė, prof. Algis Mickūnas, Eleonora Buožytė, dr. Gintautė Žemaitytė, prof. Gintautas Mažeikis, prof. Marija Drėmaitė, doc. dr. Mintautas Gutauskas, doc. dr. Nijolė Keršytė, doc. dr. Ona Dilytė, dr. Saulius Žukas, dr. Tojana Račiūnaitė, dr. Viktorija Šeina, doc. dr. Jūratė Levina 

Naujausi leidiniai 

Džiaugiamės naujausiais Greimo centro mokslininkų leidiniais: prof. Arūno Sverdiolo sudaryta Algirdo Juliaus Greimo pokalbių knyga (2022); Greimo centro mokslinio žurnalo Semiotika 16-as numeris, skirtas prof. Kęstučiui Nastopkai; prof. Nastopkos straipsnių rinkinys „Įsiklausymai“ (LLTI, 2020); prof. Arūno Sverdiolo penkios esė „Kultūra čia ir dabar“ (LKTI, 2021). Elektroniniu formatu pasirodė 2019 m. dr. Jūratės Levinos parengta A. J. Greimo publicistikos rinktinė „Algirdas Julius Greimas. Apie viską ir nieką: žmogus, visuomenė, kultūra“ (išleido VU leidykla).

Nuorodos