Semiotikos programa

Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotinių studijų ir tyrimų centras 2005–2006 mokslo metais pradėjo vykdyti magistro studijų programą „Semiotika“.

Semiotikos studijų programa yra unikali (nesiūloma nė vienoje Lietuvos aukštojoje mokykloje). Programa turi dalykinių panašumų su komunikacijos studijomis, lingvistika, sociologija, politologija ir t. t. Skiriasi savo tarpdisciplininiu pobūdžiu ir metodologijų įvairove.

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus viešojo bei meninio diskurso analitikus, formuoti intelektualią asmenybę, gebančią integruotis į Europos ir pasaulio humanitarinių ir socialinių mokslų kontekstą.

Studentai, išklausę bendruosius teorinius kursus, grindžiamus kalbotyros, literatūros teorijos, menotyros, filosofijos žiniomis, gali rinktis specialiojo lavinimo dalykus (socialinio, literatūrinio, vizualiojo diskurso analizę, reklamos analizę, struktūrinę antropologiją, intertekstualumą ir kt.). Semiotikos studijų absolventas turi gebėjimų aprašyti politinių, socialinių ir žiniasklaidos diskursų funkcionavimą, nustatyti komercinės ir politinės reklamos kokybę bei efektyvumą, teisinių pretenzijų pagrįstumą, įvertinti viešųjų ryšių strategiją bei taktiką.

Semiotikos studijų absolventai gali dirbti viešųjų ryšių bei žiniasklaidos specialistais, reklamos kūrėjais ir analitikais, teisinių institucijų ekspertais, daryti karjerą srityse, kur reikia ne tik plataus humanitarinio akiračio, bet ir gebėjimo kritiškai mąstyti, mokėti pagrįsti savo nuomonę, bendrauti su partneriais. Jie gali tęsti studijas humanitarinių arba socialinių mokslų doktorantūroje specializuodamiesi filologijos, menotyros, sociologijos, politologijos srityse.

Programos trukmė – 2 metai (nuolatinėse studijose) arba 3 metai (ištęstinėse studijose). Numatomas klausytojų skaičius – 15 studentų. Baigusiems studijas suteikiamas semiotikos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Į semiotikos magistrantūrą priimami turintys aukštąjį išsilavinimą (bakalauro laipsnį). Be papildomų reikalavimų 2023 metais priimami visų sričių mokslų bakalaurai.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Semiotikos programos komiteto pirmininkę asist. dr. Jurgitą Katkuvienę (jurgita.katkuviene@flf.vu.lt)

SEMIOTIKOS MAGISTRO DALYKŲ SĄRAŠAS

Privalomieji dalykai:

Semiotikos teorija (asist. dr. J. Katkuvienė)
A. J. Greimo semiotikos metodas (doc. dr. L. Mačianskaitė)
Naratologija: literatūra, kinas (doc. dr. N. Keršytė)
Hermeneutinė kultūros teorija (prof. emeritas A. Sverdiolas)
Semiotinė tekstų analizė (doc. dr. N. Keršytė, asist. dr. P. Jevsejevas)
Kultūros semiotika (asist. dr. J. Katkuvienė)
Vizualinė semiotika (asist. dr. P. Jevsejevas)
Kultūros antropologija (doc. dr. D. Vaitkevičienė)
Šiuolaikinė Greimo mokyklos semiotika (doc. dr. N. Keršytė)

Pasirenkamieji dalykai:

Fenomenologijos pagrindai (doc. dr. M. Gutauskas)
Sociokritika (prof. dr. D. Satkauskytė)
Intertekstualumas: teorija ir praktika (prof. dr. I. Melnikova)
Psichoanalitinė meno kritika (jaun. asist. A. Sireikis)
Hermeneutika (prof. emeritas A. Sverdiolas)
Reikšmės teorijos (asist. dr. J. Katkuvienė)
Diskursyvumas: teorijos ir analizė (doc. dr. N. Keršytė)
Kalbos metateorija (prof. dr. N. Kardelis)