Tarpdisciplininis seminaras

Ketvirtadienio seminarai

Nuo 1993 m. ketvirtadieniais Centre vyksta tarpdisciplininiai seminarai, kuriems vadovauja prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka, prof. habil. dr. Arūnas Sverdiolas ir doc. Saulius Žukas. Pradėti bendrosios semiotikos seminarais, šie ketvirtadieniniai susitikimai, į kuriuos susirenka įvairių aukštųjų mokyklų, mokslo įstaigų mokslininkai, studentai bei dėstytojai, kiekvienais metais skiriami kokiai nors konkrečiai temai (pvz., Dialogas: intertekstualumo ir intersubjektyvumo problemos; Vaizdiškumas: literatūra, dailė, filosofija; Tikėjimas ir pasitikėjimas; Juslių raiška; Kūnas ir tekstas: semiotinis ir fenomenologinis požiūriai). Tema aptariama, diskutuojama, analizuojama remiantis skirtingomis metodologijomis, skaitomi ir aptariami su šia tema susiję teoriniai tyrinėjimai.