Knygos

Nijolė Keršytė

Pasakojimo pramanai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 509 p. 

Jūratė Levina

Algirdas J. Greimas Apie viską ir nieką: žmogus, visuomenė, kultūra (parengė Jūratė Levina), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019. – 237 p.

Loreta Mačianskaitė

Antano Škėmos „Balta drobulė“: Pasaulis ir diskursas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. – 198 p.

Antanas Škėma ir lietuvių literatūros kontekstai (metodinė priemonė filologijos studentams), Vilnius: VPU leidykla, 2009. –  68 p.

Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje (kolektyvinė monografija, sudarytoja Loreta Mačianskaitė) , Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012.

Irina Melnikova

Intertekstualumas: teorija ir praktika, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003. – 217 p.

Literatūros (inter) medialumo strofos, arba Žodis ir vaizdas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. – 376 p.

Birutė Meržvinskytė

Literatūros teorijos temos, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2013. – 48 p. [http://www.lkma.lt/site/files/file/leidiniai/BM-LitTeorTemos.pdf]

Kęstutis Nastopka

Lietuvių eilėraščio poetika: XX amžius, Vilnius: Vaga, 1985, – 337 p.

Išsprūstanti prasmė, Vilnius: Vaga, 1991, – 342 p.

Reikšmių poetika, Vilnius: Baltos lankos, 2002, – 237 p.

Literatūros semiotika, Vilnius: Baltos lankos, 2010, – 322 p.

Dalia Satkauskytė

Subjektyvumo profiliai lietuvių literatūroje, Vilnius:  Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. – 267 p.

Tarp estetikos ir politikos : lietuvių literatūra sovietmečiu (kolektyvinė monografija, sudarytoja ir mokslinė redaktorė Dalia Satkauskytė), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015.

Paulius Vaidotas Subačius

Lietuvių tapatybės kalvė: Tautinio išsivadavimo kultūra, Vilnius: Aidai, 1999. – 248 p.

Tekstologija: teorijos ir praktikos gairės, Vilnius: Aidai, 2001. – 590 p.

Antanas Baranauskas: gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai, Vilnius: Aidai, 2010. – 318 p.

Jurgis Matulaitis, Pranciškus Petras Būčys. Laiškų dialogas (parengė Paulius Subačius), Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016. – 800 p.

Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai, 1988-2013: krikščionys Lietuvos visuomenėje po Atgimimo, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, Naujasis Židinys-Aidai, 2015. – 1544 p.  (2 dalys)

Arūnas Sverdiolas

Kultūros filosofija Lietuvoje, Vilnius: Mintis, 1983. – 206 p.

Steigtis ir sauga. Kultūros filosofijos etiudai, Vilnius: Baltos lankos, 1996. – 376 p.

Būti ir klausti. Hermeneutinės filosofijos studijos – 1, Vilnius: Strofa, 2002. – 391 p.

Aiškinimo ratas. Hermeneutinės filosofijos studijos – 2, Vilnius: Strofa, 2003. – 303 p.

Visa aprėpianti dabartis. Algį Mickūną kalbina Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2004. – 189 p.

Lėkštutėlė lėkštelė. Keli dabartinės Lietuvos viešosios erdvės ypatumai, Vilnius: Versus aureus, 2006. – 45 p.

Apie pamėklinę būtį ir kiti etiudai, Vilnius: Baltos lankos, 2006. – 262 p.

Kultūros filosofija. Bendrauniversitetinio kurso medžiaga antrosios studijų pakopos studentams, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. – 112 p.

Kultūra lietuvių filosofų akiratyje, Vilnius: Apostrofa, 2012. – 619 p.