Akademinė studijų savaitė „Baltos lankos“

Akademinė Druskininkų savaitė

VU A. J. Greimo semiotinių studijų ir tyrimų centro organizuojama kasmetinė akademinė Druskininkų studijų savaitė. Baltos lankos organizuojamos nuo 1991 metų. Renginys paprastai vyksta pirmąją liepos savaitę. Jame susiburia 40-60 dalyvių, humanitarinių ir socialinių mokslų atstovų, – studentų, doktorantų, dėstytojų, mokslininkų iš įvairių Lietuvos aukštųjų mokykų, mokslo įstaigų (Vilniaus Universiteto, Lietuvos dailės akademijos, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto ir kt. ), užsienio šalių mokslininkų.

Renginio tikslas – skatinti tarpdisciplininį ir tarpinstitucinį mokslinkų, dėstytojų ir studentų bendradarbiavimą, mokslinių idėjų ir projektų apykaitą, ugdyti diskusinę ir poleminę kultūrą. 

1991 m. Živilė Ramoškaitė Semiotika, hermeneutika ir metaistorija Druskininkuose

1992 m. Alfonsas Andriuškevičius Vilniaus tekstas Druskininkų kontekste

1993 m. Raimondas Celencevičius „Baltų lankų“ minčių ganyklos Druskininkuose

1994 m. Dalius Jonkus „Baltos lankos“ vėl Druskininkuose

1995 m. Gintautas Mažeikis Erotiškos „Baltos lankos“ semiotiškuose Druskininkuose

1995 m. Arūnas Mickevičius Baltos lankos ’95

1996 m. Gintautas Mažeikis „Baltų lankų“ polemikos: tarp tapatybės ir tėkmės skirtumų

1997 m. Nijolė Keršytė „Baltų lankų“ studijų savaitė ’97

1998 m. Jolita Adomėnienė „Baltų lankų“ žaidimai Druskininkuose

1999 m. Gintautė Lidžiuvienė Baltos lankos’99

2000 m. Rima Malickaitė Akademinė Druskininkų savaitė. 2000

2001 m. Danutė Bacevičiūtė Pasijos pagal „Baltas lankas“

2002 m. Agnė Jurčiukonytė Akademinė „Baltų lankų“ studijų savaitė

2004 m. Dalia Kaladinskienė „Baltos lankos 2004“: kūniškumo matmenys

2004 m. Jūratė Levina Druskininkų maratonų „Semiotika“: studentiškas bandymas įprasminti akademinę būtį

2005 m. Danutė Bacevičiūtė Penkioliktųjų „Baltų lankų“ žemėlapiai

2006 m. Neringa Mikalauskienė Prarastos savaitė beieškant: 2006 metų „Baltų lankų“ stovyklos atmintis

2007 m. Ingrida Vėgelytė Po plevenančios akivaizdybės vėliava

2008 m. Dalia Kaladinskienė Po aštuoniolikos metų

2012 m. Rima Bertašavičiūtė Baltos lankos 2012: vietininkas mus supa

2012 m. Emilija Visockaitė Klausimai Baltų lankų studijų savaitei

2013 m. Ieva Rusteikaitė Akademinė „Baltų lankų“ terapija

2014 m. Greta Štikelytė Savaitė savaitei nelygu, arba ką akademikai „Baltose lankose“ veikė

2014 m. Agnė Alijauskaitė Baltos lankos’14: žvilgsnių ir tekstų susitikimai

2015 m. Dmitrij Gluščevskij Baltos lankos’15: tradicijos prieblandoje

2017 m. Elžbieta Banytė. Semiotinės lankos margoms avims

2018 m. Aušra Kundrotaitė Baltos lankos ’18“: šimtamečio A. J. Greimo palinkėjimai Lietuvos šimtmečio proga