Doc. dr. Loreta Mačianskaitė

loperpetua[at]gmail.com

 

Humanitarinių mokslų daktarė, docentė
Aukštoji mokykla: Vilniaus universitetas
Disertacija „Pasaulio vaizdas ir diskurso struktūra Antano Škėmos romane Balta drobulė“, gynimo data 1997 m. birželio 16 d.

INTERESŲ SRITYS

XX a. ir XXI a. literatūra
Menų sąveika
Kultūros modelių dinamika

DĖSTOMI KURSAI

A. J. Greimo semiotikos metodas
Semiotinė tekstų analizė


PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

Monografijos ir metodinė priemonė:

 1. Antano Škėmos „Balta drobulė“: Pasaulis ir diskursas, Vilnius: LLTI, 1998. – 198 p.
 2. Antanas Škėma ir lietuvių literatūros kontekstai (metodinė priemonė filologijos studentams), Vilnius: VPU leidykla, 2009. – 68 p.
 3. Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje (kolektyvinė monografija, sudarytoja Loreta mačianskaitė) , Vilnius: LLTI, 2012.

Moksliniai straipsniai:

 1. «Эмиграция как протест и солидарность: случай Ицхокаса Мераса», in: Литература в изгнании: творчество эмигрантов (опыт XX века)/ Literature in exile. Emigrants’ fiction (20th century experience). Contemporary issues of literary criticism: VII International Symposium, vol. 2, Tbilisi: Institute of literature press, 2013, p. 217–231.
 2. „Alimentarinė moralė lietuvių literatūroje“, Baltos lankos, Vilnius, 2012, nr. 35, p. 95–116.
 3. „Spektaklio suvokimas: trys sąmoningumo kryptys. Nosis lietuvių, rusų ir vakariečių akimis“, in Eimunto Nekrošiaus teatras. Pokalbiai, recenzijos, straipsniai/1991–2010, sudarytoja Rasa Vasinauskaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 19-27.
 4. „Meanings of Madness in Lithuanian Literature“, in: Baltic Memory. Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of Soviet Period, Vilnius: LLTI, 2011, p. 47–59.
 5. „Three Articulations of Isaac in Lithuanian Literature“, in: Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, ed. By Mindaugas Kvietkauskas, Editions Rodopi B. V., Amsterdam-New York, NY 2011, p. 155–176.
 6. „Nawiązania do polskosci w twórczosci Antanasa Škėmy: kompleksy, stereotypy, utopie, projekty“, in Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska, opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė, 2011, p. 122–133.
 7. L’“esseistica” lituana di A. J. Greimas come traduzione semiotica“, in: Incidenti ed esplosioni: A. J. Greimas Y. M. Lotman: Per una semiotica della cultura, sud. Tiziana Migliore, 2010, Roma: Aracne editrice, p. 58–72. ISBN: 978-88-548-3730-0, internetinė prieiga www.ec-aiss.it.
 8. „Išsisėmusi kančia: lietuvių romano dinamika pirmuoju nepriklausomybės dešimtmečiu“, Colloquia, 24 , 2010, p. 113–128.
 9. „Semiotic contacts between two world in Greimas‘s Lithuanian eesays“, in Современная семиотика и гуманитарные науки, ed. V. V. Ivanov, Москва: Языки славянских культур, 2010, p. 333–343.
 10. Ką reiškia blūdas Blūde, Baltos lankos, 2004, Nr. 18/19, p. 90 –111
 11. Semiotics of guilt in two Lithuanian literary texts, Sign Systems Studies, vol. 31.3, Tartu: Tartu University Press, 2003, p. 163–172
 12. Meanings of the Moon in Lithuanian literature, Interlitteraria, Tartu Ülikooli: Kirjastus, nr.5, 2000, p. 240-250
 13. Kalbos ir pasaulio santykių įtampa literatūriniame diskurse. Semiotinis požiūris, in Lingvistiniai, literatūriniai, didaktiniai teksto aspektai ( III –osios tarptautines mokslinės filologų konferencijos pranešimų medžiaga), Kaunas: VU KHF, 1998, p. 12-15.
 14. „Edrvių ir laikų sankryžoje“, in Oscar v. de l. Milosz/ Oskaras Milošas. Poezijos analizė (serija Semiotika, nr. 5), Vilnius :Baltos lankos, 1997, p. 77-84.

Sudarytos ir parengtos knygos:

 1. Kostas Ostrauskas, Paskutinis kvartetas, Vilnius: LLTI, 2014 . Parengimas, bibliografinės pastabos ir komentarai, įvadinis straipsnis.
 2. Literatūros enciklopedija mokykloms, viena iš sudarytojų, Vilnius: LLTI, 2011.
 3. Antanas Škėma, Žingsniai ir laiptai [proza, drama], Vilnius: Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla, 2010. Sudarymas, įvadinis straipsnis, komentarai.
 4. Besikartojančios erdvės. Pokalbiai su Icchoku Meru ir kūrybos interpretacijos,Vilnius: Baltos lankos, 2009. Sudarymas, parengimas, įvadinis straipsnis.
 5. Att avregistrera ett spöke, Stocholm: Bokforlaget Tranan, 2005. Lietuvių novelės antologija švedų kalba, sudarymas, įvadas.
 6. Des âmes dans le broullard. Anthologie de nouvelles lituaniennes contemporaines, Caen: Presses Universitaires de Caen, 2003. Lietuvių novelės antologija prancūzų kalba, sudarymas, įvadas)
 7. Paskenduolė: Antano Vienuolio „Paskenduolės“ tekstas ir kritikų straipsniai iš mokslinių studijų, Vilnius: LLTI, 2003.
 8. Juozas Grušas: Mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Grušo 110-osioms gimimo metinėms, medžiaga, Vilnius: LLTI, 2002.
 9. Jurgis Savickis: Mokslinės konferencijos, skirtos Jurgio Savickio 110-osioms gimimo metinėms paminėti, medžiaga, Vilnius: LLTI, 2001.

Garso įrašai:

2013-06-27 Sovietmečio seminaras, skirtas LKS filmams pagal Icchoko Mero scenarijus„Kai aš mažas buvau“ ir „Maža išpažintis“ [Garso įrašo nuoroda]
2011-12-19 Sovietmečio seminaras, skirtas LKS filmui „Birželis, vasaros pradžia“ redagavimų ir vertinimų istorija. [Garso įrašo nuoroda] [PDF]

Vaizdo įrašai:

2012 -12 -13 Menų spaustuvės klube Prie arbatos diskusija „Kam šiandien reikalinga Katedra?”
http://www.menufaktura.lt/?m=55337&s=65166#gsc.tab=0