Centro istorija

A. J. Greimo semiotinių studijų centras įsteigtas 1992 m. rudenį, įgyvendinant paties Algirdo Juliaus Greimo idėją įkurti Vilniaus universitete tarpdisciplininį socialinių ir humanitarinių mokslų padalinį. 2005 m. Centras tapo Filologijos fakulteto padaliniu ir pradėjo vykdyti semiotikos magistro studijų programą, o nuo 2007 m. – telkia taip pat ir literatūros teorijos mokslininkus ir vadinasi A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centru.

A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centrui vadovavo:

Saulius Žukas (1992–2003),
Dalia Satkauskytė (2003–2007),
Kęstutis Nastopka (2007–2008),
Arūnas Sverdiolas (nuo 2008).