Stojantiesiems – apie semiotiką

Jei nesitenkinate gatavais atsakymais, jei nuolat kyla klausimas „ką tai reiškia?“, ateikite studijuoti į semiotikos magistrantūrą. Čia ugdomas analitinis ir kritiškas mąstymas: tai nuolatinė kova prieš tai, kas laikoma savaime suprantama.

Semiotika – mokslas apie reikšmės sukūrimo ir perdavimo sąlygas, todėl studijuodami gilinsitės į skirtingiausių tekstų (meninių, mokslinių, žiniasklaidos, reklamos) reikšmės struktūras, socialinio ir kultūrinio konteksto įtaką jų prasmei, tyrinėsite efektyvios komunikacijos sąlygas.

Semiotinės analizės objektų spektras – nuo įprastų tekstų (žodinių, vaizdinių, garsinių ir kt.) iki procesų, erdvinių darinių, ritualų, visuomenės santykių. Šios studijos suteikia tarpdisciplininių tyrimų patirties: greta ryškiausių XX a. mąstymo tradicijų – struktūralizmo, poststruktūralizmo, dekonstrukcijos, fenomenologijos – susipažinsite su antropologija, kultūros filosofija, kino, miesto teorijomis. Išplėsti žinias tarptautiniame kontekste leidžia iš Prancūzijos ir kitų šalių universitetų atvykstantys dėstytojai, studijų mainų programa, vykdoma su Tartu universitetu.

Į semiotikos magistrantūrą priimami visų krypčių studentai, įgiję ne žemesnį kaip kvalifikacinį bakalauro laipsnį: ji tinka tiek humanitarams, tiek tiksliųjų mokslų atstovams. Baigę studijas galėsite siekti karjeros srityse, kur svarbus sociokultūrinių veiksnių išmanymas ir komunikacijos efektyvumas, analitinė kompetencija ir kritiškas mąstymas, argumentuoti ir kūrybingi sprendimai. O svarbiausia – visuomet žinosite, kaip rasti atsakymą į klausimą „ką tai reiškia?“.

Nuo 2021 m. Semiotikos studijos pradėtos vykdyti ir ištęstine forma, daugiau informacijos: https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/magistro-studiju-sarasas/semiotika-istestines-studijos

Filologijos fakulteto informacija apie priėmimą į magistro studijas

Apgintų magistro darbų sąrašas