Greimui 100

 

2017-ieji Lietuvoje ir pasaulyje švenčiame Algirdo Juliaus Greimo šimtąsias gimimo metines – sukaktį, įtrauktą į UNESCO minimų datų sąrašą.

Ši proga paskatino Lietuvos ir pasaulio mokslininkus bei kultūros veikėjus prisiminti ir permąstyti Greimo paveldą, išsamiau ištirti jo mažiau žinomus dokumentus, apmąstyti jo reikšmę šiandieniuose mokslo, kultūros ir visuomenės gyvenimo kontekstuose, skleisti ir šiandien aktualų Greimo palikimą. A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro mokslininkai, doktorantai ir studentai dalyvavo dešimtyse Greimo paveldo tyrimams ir sklaidai skirtų renginių ir projektų, kita tiek surengė užsienyje dirbantys greimininkai.

Čia apžvelgiame visus mums žinomus Greimo šimtmečiui skirtus renginius, leidinius, mokslinius ir populiarinančius straipsnius apie Greimą ir jo paveldą, paties Greimo anksčiau neskelbtų tekstų ir archyvinės medžiagos publikacijas, multimedijinius kūrybinius projektus ir atminimo ženklus.

Šiais metais taip pat sukurtas reprezentatyvus Algirdo Juliaus Greimo šimtmečiui skirtas tinklapis lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis www.greimas100.flf.vu.lt.

Greimo metų minėjimų renginius ir jų atgarsius skelbia jiems skirta Facebook paskyra A. J. Greimas.

 

 

 

 
 

Skiltį rengė Jūratė Levina ir Silvija Stankevičiūtė. Paskutinis atnaujinimas 2017.11.11.