Dr. Jurgita Katkuvienė

jkatkuviene[at]gmail.com

Humanitarinių mokslų daktarė
Aukštoji mokykla: Vilniaus universitetas
Disertacijos tema: Kūniškumo aspektai XX amžiaus literatūros teorijoje: Roland’as Barthes’as ir Algirdas Julius Greimas (gynimo data 2012 11 20)

 

INTERESŲ SRITYS

Reikšmės teorijos
Semiotika
Kūniškumo aspektai humanitariniuose diskursuose
Literatūros kritika
XX a. Lotynų Amerikos literatūra

DĖSTOMI KURSAI

Semiotikos teorija
Reikšminė diskursų analizė
Reikšmės teorijos
Mokslo tiriamasis darbas

PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

Moksliniai straipsniai:

 1. “Akies semantika Tomo Venclovos poezijoje“, Literatūra, 2003, 45 (1), p. 79–91.
 2. „Intertekstinė patirtis Rolandʼo Barthesʼo Meilės diskurso fragmentuose“, Žmogus ir žodis, 2005, t. 7, nr. 2, p. 13–17.
 3. „Tapatybės savivoka Neringos Abrutytės poezijoje: migracijos patirtis“, Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2008, nr. 2 (6), p. 162–168.
 4. „Kūnas literatūros teorijoje: spąstai ar vartai? (Rolandʼo Barthesʼo atvejis)“, Colloquia, 2010, nr. 24, p. 13–26.
 5. „Kvapo reikšmės kūrimasis: keli olfaktyviniai aspektai A. J. Greimo darbe Apie netobulumą“, Acta Humanitarica universitatis Saulensis, 2013, Nr. 17, p. 253-260.
 6. „Semiotics and Philosophy: Ontological Approach in A. J. Greimas semiotics?“, 2014 m. priimtas spausdinti į Tarptautinės semiotinių tyrimų asociacijos žurnalą Semiotica, perkeltas spausdinti 2016 m.

Kiti leidiniai:

 1. Jurga Perminaitė-Katkuvienė, Servanteso „Don Kichotas”, Vilnius: Baltos lankos, 2001. Vadovėlis mokykloms, 11 klasei.
 2. “Atspindžių” serijoje sudarytos trys studijų rinktinės:

    Marcelijus Martinaitis: kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2000;
    Justinas Marcinkevičius: kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius : Baltos lankos, 2001;
    Henrikas Radauskas: kūrybos studijos ir interpretacijos, Vilnius: Baltos lankos, 2001.

Vertimai:

Roland Barthes, Meilės diskurso fragmentai, (versta kartu su Greta Štikelyte), Vilnius: Žara, 2016.
Jean Starobinski, “Trumpa kūno įsisąmoninimo istorija”, Baltos lankos, 2005, nr. 20, p. 120-141.
Roland Barthes, „Fotografinis pranešimas“, Baltos lankos (žurnalas rengiamas spaudai).

Recenzijos:

 1. „Jungties izotopijos“ (E. Ališankos Dievakaulis), Metai, 2000, nr. 4, p. 139-141.
 2. „Kūno malonumai, intrigos ir pavojai“ (A. Tereškino Kūno žymės: seksualumas, identitetas, erdvė Lietuvos kultūroje), Metai, 2002, nr. 4, p. 108-114.
 3. „Diagnozė: tarpas. Kartos portretas rašytojo akimis“ (S. Parulskio Trys sekundės dangaus), Kultūros barai, 2003, nr. 4, p. 33-35.
 4. „Tarp semiotikos ir gyvenimo, tarp literatūros ir estetikos“, (A. J. Greimo Apie netobulumą), Kultūros barai, 2005, nr. 2, p. 83-85.
 5. „Ar tikrai Woody Allenas nepakaltinamas?“ (Woody Allen, Diagnozė: nepakaltinamas), Šiaurės Atėnai, 2010 10 01.