Tarptautiniai ryšiai ir konferencijos

A. J. Greimo semiotikos ir literatūrosteorijos centras nuo pat įkūrimo savo veiklą grindė glaudžiu Lietuvos ir Prancūzijos semiotikų bendravimu. Čia paskaitas skaitė Greimo mokiniai ir bendradarbiai: Eric Landowski, Jacques Fontanille, Teresa Kean, Heidi Toelle, Louis Panier, Jacques Escande, Jean-Marie Floche, Ivan Darrault, Jean-François Bordron, Paolo Fabbri, Jacques Geninasca, Eero Tarasti. Įsteigus semiotikos magistrantūrą, kaip vizituojantys profesoriai privalomuosius ir pasirenkamuosius kursus skaitė Eric Landowski (Paryžiaus politinių studijų centras), Didier Tsala (Limožo universitetas), Algis Mickūnas (Ohio universitetas),  Jean-Didier Urbain (Versalio-Saint Quentin universitetas).

Centro dėstytojai Kęstutis Nastopka, Saulius Žukas, Arūnas Sverdiolas, Dalia Satkauskytė, Nijolė Keršytė, atstovaudami Greimo semiotikai, yra dalyvavę tarptautiniuose semiotikų forumuose Paryžiuje, Limože, Lione, Urbine (Italija), Tartu, Taline, Imatroje (Suomija),  Venecijoje, Maskvoje.  Prof. Kęstutis Nastopka 1993 metais stažavosi ir skaitė paskaitas Limožo universitete.

A. J. Greimo centras buvo vienas iš tarptautinės mokslinės konferencijos „Šiuolaikinė semiotika humanitariniuose moksluose“ (Maskva, 2007 08 30 – 09 01) organizatorių ir tarptautinės konferencijos „Greimo ieškojimas“ (Vilnius, 2007 11 09–10) rengėjas. Pastarojoje pranešimus skaitė mokslininkai iš Paryžiaus, Venecijos, Konstancos, Ohio, Talino ir Vilniaus universitetų.

Greimo centro kolektyvas lygiateisiais pagrindais dalyvauja tarptautinėje mokslinėje veikloje. Drauge su Paryžiaus politinių studijų centru 2003–2004 metais Greimo centras dalyvavo Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programoje „Žiliberas“, pagal kurią vykdė tyrinėjimus tema „Kūnas šiuolaikiniame socialiniame diskurse (reklama ir politika)“. 2007–2008 metais su tuo pačiu partneriu pagal „Žilibero“ programą buvo tyrinėjamos „Socialinės skonio praktikos“.

Centras bendradarbiauja ir su Europos tekstologų draugija. Profesorius Paulius V. Subačius nuo 2004 metų yra šios draugijos tarybos narys. Vilniaus universitete 2007 metais surengta pirmoji regione Europos tekstologų konferencija.