Straipsniai

 

 

A. J. Greimo tekstų publikacijos

Tautosaka, recenzija: Jonas Balys, Lietuvių tautosakos skaitymai, Tübingen: Patria, 1948, 2 d., Tautosakos darbai, nr. 54, 2017, p. 235-238.

„Juozas Girnius, 'Grįžtant prie ŽemėsLiteratūros lankuose, parengė ir įžangą „Neskelbtos Algirdo Juliaus Greimo recenzijos apie lietuvių literatūros istoriją“ parašė Jūratė Levina, Colloquia, nr. 39, 2017, p. 130-133, 125-126.

„Pranas Naujokaitis, Lietuvių literatūra, parengė ir įžangą „Neskelbtos Algirdo Juliaus Greimo recenzijos apie lietuvių literatūros istoriją“ parašė Jūratė Levina, Colloquia, nr. 39, 2017, p. 127-129, 125-126.

Algirdas Julius Greimas, „Paprastų ir aiškių idėjų krašte“, Tarp knygų, nr. 11, 2017, p. 25–26. Kartojama iš Praskrendančio paukščio sparnu, red. Justas Dočkus ir kt., Paris: Akademinio jaunimo „Šviesos“ sambūrio skyrius Paryžiuje, 1946.

„Apie laisvę ir mitus“, parengė Giedrė Šmitienė, Tautosakos darbai, nr. 53, p. 214–216. Kartojama iš Dirva, nr. 41, 1954.10.14, p. 5.

Laiškas Jonui Baliui [1954], parengė Giedrė Šmitienė, Tautosakos darbai, nr. 53, p. 218–219. 

Laiškas Antanui Škėmai (1954 m. rugpjūčio 29 d.), paruošė spaudai Virginijus Gasiliūnas, Jūratės Levinos straipsnyje „Algirdas Julius Greimas apie teatro tiesas ir žmogaus egzistencijos žanrus“, Kultūros barai, nr. 7/8, 2016, p. 48–49. 

 Straipsniai apie Greimą

 „Prancūziškas Greimo eskizas“, Perkūną Liutkų (Uną) kalbina Sigita Trainauskienė, Naujasis Židinys-Aidai, nr. 1, 2019, p. 25–28.

„A. J. Greimo ateities programa Lietuvai – mūsų kultūra turi tapti universali", pokalbis su Jūrate Levina ir Arūnu Sverdiolu, VU naujienos, 2018.12.6; kartota: Lietuvos žinios.lt, 2018.12.6; sc.bns.lt, 2018.12.6; bernardinai.lt, 2018.12.7.

Jūratė Levina, Silvija Stankevičiūtė, „Žinomas ir atrandamas Greimas", Tarp Knygų , nr. 3, 2018, p. 2325.

Jūratė Levina, „Greimo efemeridės“Tarp knygų, nr. 11, 2017, p. 22–24.

Arūnas Sverdiolas, „Algirdas Julius Greimas – mįslinga figūra“, Spectrum, nr. 1, 2017.8.3, p. 37–41.

Jolita Linkevičiūtė, „Tai labai paprasta... (Algirdas Julius Greimas)", Šiaurės Atėnai, 2017.7.7.

Mindaugas Klusas, „Ne vieną dešimtmetį vadavęs Lietuvą, laisve džiaugėsi neilgai“, pokalbis su Arūnu Sverdiolu, delfi.lt, 2017.6.23.

Mečys Laurinkus,  „Be kaukės", Lietuvos rytas, 2017.6.3.

„Neišgalvoti herojai – Algirdas Julius Greimas“, Trakų viešoji biblioteka, 2017.5.17.

Arūnas Sverdiolas, „Algirdo Juliaus Greimo Lietuvos kultūros projektas“, Kultūros barai, nr. 4, 2017, p. 69–73.; kartota: Bernardinai.lt, 2017.10.6

„Drugys Jano veidu, arba Algirdas Julius Greimas“. Pokalbis su Kęstučiu Nastopka ir Loreta Mačianskaite, kalbina Gytis Norvilas, Literatūra ir menas, 2017.3.10.

Saulius Žukas, „Algirdo Juliaus Greimo semiotika“, 15 min.lt, 2017.3.10.

„Ką reiškia būti drauge lietuviu ir prancūzu“, pokalbis Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre 2017 sausio 20 ir 31 d., dalyvauja Kęstutis Nastopka, Ericas Landowskis, Arūnas Sverdiolas, Loreta Mačianskaitė ir Saulius Žukas, parengė Arūnas Sverdiolas, Metai, 2017, nr. 3 (kovas), p. 70–80.

Kęstutis Nastopka, „Algirdas Julius Greimas ir jo mitologija“, pratarmė A. J. Greimo studijos Apie dievus ir žmones vertimui į rusų k., 2017.4.5, Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus tinklalapis.

„Algirdas Julius Greimas ir lietuvių mitologija“, Daivą Vaitkevičienę kalbina Saulė Matulevičienė, Liaudies kultūra, 2017, nr. 3, p. 1–9.

[Algirdas Julius Greimas,] „Pagrindinis žodis – Algirdas Julius Greimas“, kalbina Ugnė Karvelis, Nemunas, 2017, nr. 3 (kovas), p. 4-6. Justino Šulioko vertimas iš prancūzų kalbos, tikrintas Kęstučio Nastopkos, iš „Algirdas Julien Greimas (1917-1992), le maître-mot. Entrevue avec Ugnė Karvelis“ [1991], in Cahiers lituaniens, 2004, nr. 5, p. 47–51.

Agnė Grinevičiūtė, „Švęsti Algirdą Julių Greimą. Pokalbis su prof. Arūnu Sverdiolu“, VU naujienos, 2017.2.21: kartota: 15 min.lt, 2017.2.21; delfi.lt, 2017.2.22; Bernardinai.lt, 2017.2.22; Lietuvos žinios.lt, 2017.2.22; budas.lt, 2017.2.22; Lituanistų sambūris, 2017.3; antrašte „Prof. A. Sverdiolas – apie pasaulinio garso semiotiko A. J. Greimo indėlį į kultūrą“, LRT.lt; antrašte „Paryžiuje gyvenęs lietuvių semiotikas siūlė ambicingus ateities projektus“, Lrytas.lt, 2017.2.25;
anglų kalba: „The multi-layered legacy of Algirdas Julius Greimas“, an interview with Arūnas Sverdiolas, Delfi by The Lithuania Tribune, 22 March 2017. 

Jūratė Levina, „Algirdas Julius Greimas apie teatro tiesas ir žmogaus egzistencijos žanrus“, Kultūros barai, nr. 7/8, 2016 m., p. 48-59.

Emilija Visockaitė, „Greimo gaudesys“, Literatūra ir menas, nr. 3576, 2016.7.15.