Asist. dr. Paulius Jevsejevas

el. paštas paulius.jevsejevas@flf.vu.lt

DĖSTOMI KURSAI

Semiotinė tekstų analizė (MA)
Vizualinė semiotika (MA)
Semiotikos įvadas (BA)
Literatūros teorijos įvadas (BA)
Literatūros tyrimų metodikos (MA)

MOKSLINIŲ TYRINĖJIMŲ SRITYS

Gyvūnų vizualumas
Sakymas (énonciation) poezijoje
Figūracija literatūroje ir atvaizduose
Erdvės semiotinio tyrinėjimo metodika
Skaitymo ir žiūrėjimo teorija

STRAIPSNIAI

„Teksto prasmė kaip semiotinė problema“. Arūnas Sverdiolas, Eric Landowski (sud.), Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos II. Vilnius: Baltos lankos, 2018, p. 319–346.
“Building the Semiotic Case of Animal Selfies”. Punctum, 4(2), 2018, p. 10–32.
„Sigito Gedos ankstyvosios kūrybos poetinis diskursas“. Colloquia, 45, 2020, p. 155–179.

AKADEMINIAI VERTIMAI

Jacques Fontanille, „Afekto keliai ir balsai“. Arūnas Sverdiolas, Eric Landowski (sud.), Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos II. Vilnius: Baltos lankos, 2018, p. 619–647.
Susan Sontag, „Atsižadėkime interpretavimo“. Metai, Nr. 11, 2020.
Roland Barthes, „Autoriaus mirtis“. Metai, Nr. 4, 2022.