Asist. dr. Paulius Jevsejevas

paulius.jevsejevas@flf.vu.lt

© Donatas Stankevičius

 

TYRIMŲ SRITYS

Gyvūnų vizualumas
Sakymas (énonciation) poezijoje
Bendroji semiotikos teorija
Literatūros teorija ir kritika
Erdvės semiotinio tyrinėjimo metodika

DĖSTOMI KURSAI

Semiotikos įvadas (BA)
Literatūros teorijos įvadas (BA)
Literatūros tyrimų metodikos (MA)
Vizualinė semiotika (MA)
Semiotinė tekstų analizė (MA)

PUBLIKACIJOS

I. Recenzuojami mokslo straipsniai

 1.  Jevsejevas, Paulius. „Sakymo raiška Vytauto Mačernio Vizijose“, Literatūra, 64(1), 2022, p. 23-44. DOI: 10.15388/Litera.2022.64.1.2.
 2. Jevsejevas, Paulius, „Interlude. Loving nature“. Actes sémiotiques. Limoges: Université de Limoges. 2020, no. 123, p. [1-10]. DOI: 10.25965/as.6437
 3. Jevsejevas, Paulius, „Sigito Gedos ankstyvosios kūrybos poetinis diskursas“. Colloquia, vol. 45, 2020, p. 155-179
 4. Jevsejevas, Paulius, „Teksto prasmė kaip semiotinė problema“. Arūnas Sverdiolas, Eric Landowski (sud.), Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos II. Vilnius: Baltos lankos, 2018, p. 319–346.
 5. Jevsejevas, Paulius, „Their faces: building the semiotic case of animal selfies“, Punctum. International journal of semiotics. Vol. 4, No 2: Semiotics of selfies. Athens: Hellenic Semiotic Society. 2018, vol. 4, no. 2, p. 10-32. DOI: 10.18680/hss.2018.0017
 6. Jevsejevas, Paulius, „Ezopo kalba kaip semiotinis mechanizmas“. Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. p. 289-311.
 7. Jevsejevas, Paulius, „Sigito Gedos ‚Pėdos‘ – idiolektinio aprašymo bandymai“. Colloquia. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2015, Nr. 34, p. 99-121.
 8. Cibarauskė, Virginija; Jevsejevas, Paulius, „Neatrasta, bet reikalinga: meilė Vinco Mykolaičio-Putino romane Altorių šešėly“, Semiotika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2015, t. 11, p. 9-37. DOI: 10.15388/Semiotika.2015.16745
 9. Jevsejevas, Paulius, „Ezopo kalba: turinio nušalinimas, visuomeninė stereotipija, tekstinė esatis“, Sovietmečio kultūros tyrimai: aktualijos ir perspektyvos = Studies of Soviet culture: issues and perspectives. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2014. p. 141-156.
 10. Jevsejevas, Paulius, „Bookstore spaces“. As Interações Sensíveis : ensaios de sociossemiótica a partir da obra de Eric Landowski / Ana Claudia de Oliveira (ed.). São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2013. p. 941-958.
 11. Nastopka, Kęstutis Valentinas; Jevsejevas, Paulius, „Erdvės semiotika“, Semiotika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. 2013, t. 9, p. 4-12. DOI: 10.15388/Semiotika.2013.16759
 12. Jevsejevas, Paulius, „Erdvė knygynuose“, Baltos lankos: tekstai ir interpretacijos. Vilnius: Baltos lankos. 2011, nr. 34, p. 5-25.

II. Akademiniai vertimai

 1. Roland Barthes, „Autoriaus mirtis“, iš prancūzų kalbos vertė Paulius Jevsejevas. Metai, Nr. 4, 2022.
 2. Susan Sontag, „Atsižadėkime interpretavimo“, iš anglų k. vertė Paulius Jevsejevas. Metai, Nr. 11, 2020.
 3. Jacques Fontanille, „Afekto keliai ir balsai“, iš prancūzų kalbos vertė Paulius Jevsejevas. Arūnas Sverdiolas, Eric Landowski (sud.), Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos II. Vilnius: Baltos lankos, 2018, p. 619–647.
 4. Michel Foucault, „Kitoniškos erdvės“, Athena, Nr. 12, 2017.
 5. Eric Landowski, Prasmė anapus teksto: sociosemiotinės esė, Vilnius: Baltos lankos, 2015.
 6. Eric Landowski, „Skonio semiotikos link“, Baltos lankos, Nr. 35, 2011.
 7. Gérard Genette. „Fikcija ir dikcija“, Baltos lankos, Nr. 34, 2011.