Semiotikos magistrantūra

Studijų programa

Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotinių studijų ir tyrimų centras 2005–2006 mokslo metais pradėjo vykdyti magistro studijų programą „Semiotika“.

Semiotikos studijų programa yra unikali (nesiūloma nė vienoje Lietuvos aukštojoje mokykloje). Programa turi dalykinių panašumų su komunikacijos studijomis, lingvistika, sociologija, politologija ir t. t. Skiriasi savo tarpdisciplininiu pobūdžiu ir metodologijų įvairove.

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus viešojo bei meninio diskurso analitikus, formuoti intelektualią asmenybę, gebančią integruotis į Europos ir pasaulio humanitarinių ir socialinių mokslų kontekstą.

Studentai, išklausę bendruosius teorinius kursus, grindžiamus kalbotyros, literatūros teorijos, menotyros, filosofijos žiniomis, gali rinktis specialiojo lavinimo dalykus (socialinio, literatūrinio, vizualiojo diskurso analizę, reklamos analizę, struktūrinę antropologiją, intertekstualumą ir kt.). Semiotikos studijų absolventas turi gebėjimų aprašyti politinių, socialinių ir žiniasklaidos diskursų funkcionavimą, nustatyti komercinės ir politinės reklamos kokybę bei efektyvumą, teisinių pretenzijų pagrįstumą, įvertinti viešųjų ryšių strategiją bei taktiką.

Semiotikos studijų absolventai gali dirbti viešųjų ryšių bei žiniasklaidos specialistais, reklamos kūrėjais ir analitikais, teisinių institucijų ekspertais, daryti karjerą srityse, kur reikia ne tik plataus humanitarinio akiračio, bet ir gebėjimo kritiškai mąstyti, mokėti pagrįsti savo nuomonę, bendrauti su partneriais. Jie gali tęsti studijas humanitarinių arba socialinių mokslų doktorantūroje specializuodamiesi filologijos, menotyros, sociologijos, politologijos srityse.

Programos trukmė – 2 metai (4 semestrai). Numatomas klausytojų skaičius – 15 studentų. Baigusiems studijas suteikiamas semiotikos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Į semiotikos magistrantūrą priimami turintys aukštąjį išsilavinimą (bakalauro laipsnį). Be papildomų reikalavimų 2015 metais priimami visų sričių mokslų bakalaurai.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centrą: Universiteto g. 5, tel. 2687161, el. paštas centras@semiotika.lt


Programos dalykų sąrašas

Privalomieji dalykai:

Semiotikos teorija (prof. habil. dr. K. Nastopka, lekt. dr. J. Katkuvienė)
Semiotinis teksto skaitymas (doc. dr. D. Satkauskytė)
Naratologija (doc. dr. N. Keršytė)
Hermeneutinė kultūros teorija (prof. habil. A. Sverdiolas)
Humanitarinių mokslų metodologija (prof. habil. A. Sverdiolas)
Tarpdisciplininis seminaras (prof. habil. dr. K. Nastopka, prof. habil. A. Sverdiolas, lekt. dr. J. Katkuvienė)
Kultūros semiotika (prof. habil. dr. K. Nastopka, doc. dr. L. Mačianskaitė)
Vizualinio diskurso analizė (lekt. dr. G. Žemaitytė)
Sociosemiotika (prof. E. Landowski)

Pasirenkamieji dalykai:

Kino teorijos (doc. dr. N. Keršytė)
Plastinė semiotika (lekt. dr. G. Žemaitytė)
Struktūrinė antropologija (lekt. dr. D. Vaitkevičienė)
Sociokultūriniai literatūros tyrinėjimo metodai (doc. dr. D. Satkauskytė)
Intertekstualumas: teorija ir praktika (doc. dr. I. Melnikova)
Miesto diskursai: sociumai ir kultūra (dr. M. Kvietkauskas)
Fenomenologijos pagrindai (doc. dr. M. Gutauskas)
Kalbos metateorija (doc. dr. N. Kardelis)
Struktūralizmas ir dekonstrukcija (doc. dr. B. Meržvinskytė)
Baltų mentaliteto struktūros (lekt. dr. D. Vaitkevičienė)
Reklamos analizė (doc. D. Tsala)