Nuotraukos

A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre nuo 2015 m. kaupiamas Greimo paveldo skaitmeninis archyvas (GPSA). Jį sudaro ne tik tekstiniai, bet ir multimedijiniai dokumentai. Šioje skiltyje publikuojame Greimo nuotraukas iš įvairių jo gyvenimo laikotarpių. Su išsamiu GPSA sukauptu fotografinės medžiagos korpusu galima susipažinti A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre.

 

Greimas prie stalo. Grenoblis, 1937 m.

Privati kolekcija

Greimo portretas prie knygų lentynos. La Chaussée, 1990 m. Françoise Ploquin nuotr.

Françoise Ploquin asmeninis archyvas

Greimas skaitė paskaitų ciklą Vilniaus valstybiniame V.Kapsuko universitete (dab. Vilniaus universitete). Vilnius,  1979 m. Viktoro Kapočiaus nuotr.

© Lietuvos centrinis valstybės archyvas

“Cia laivas su kurio Greimas atvazuodavo is Istambulio”. 1952-1956 m., Iskenderun.

Perkūno Liutkaus privatus archyvas. 

Algirdo Juliaus Greimo lietuviško paveldo kaupimo, sisteminimo ir tyrimų darbai buvo pradėti 2015 m. Lietuvos mokslo tarybai parėmus mokslo projektą „Algirdo Juliaus Greimo paveldo Lietuvoje tyrimai“ (LIT-9-13). 2017 m. šie tyrimai ir Greimo archyvinės medžiagos sklaidos darbas buvo įtraukti į Greimo šimtmečio minėjimų programą, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai skyrus dalinę paramą projektui „Algirdo J. Greimo neskelbtų egodokumentų sklaida“. Per visą tyrimų laikotarpį Greimo paveldo kaupimo, skaitmeninimo, stenogramavimo, nurašymo, dokumentavimo, sisteminio katalogavimo bei archyvavimo, šaltinių tyrimų, parengimo sklaidai bei publikavimo šiame tinklalapyje darbus atliko Jūratė Levina, Laura Misiūnaitė, Austėja Oržekauskienė, Magdalena Slavinska, Silvija Stankevičiūtė ir Marius Tverijonas, darbui vadovavo Jūratė Levina.

Greimo archyvą kaupiame toliau. Jei turite Greimo laiškų, nuotraukų ar kitokių dokumentų bei memorabilijos, įrašų ar prisiminimų, kurių skaitmenines kopijas galėtumėte skirti saugojimui mūsų archyve, prašome rašyti A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centrui (centras@semiotika.lt).