BALTOS LANKOS 2019

 2019 m. liepos 4–7 d. Druskininkuose įvyko dvidešimt devintoji Akademinių studijų savaitė „Baltos lankos“. Renginio plakatas

Pranešimų straipsniai

Eric Landowski Semiotinė populizmo kritika

Algis Mickūnas Anarchijų sandūriai

Axel Holvoet Ženklas šiuolaikinės lingvistikos problemų lauke

Jean-Paulis Petitimbert’as Tuštumos vertė

Apžvalgos spaudoje

Deimantas Saladžius, Augustas Sireikis Konfliktas dėl nuorūkos. Įspūdžiai iš studijų savaitės Baltos lankos 2019, „Naujasis Židinys-Aidai“, 2019, Nr. 6, p. 52-54.

Paskaitų įrašai

Filmuota medžiaga skelbiama youtube paskyroje.