Intermedialiųjų literatūros studijų magistrantūra

Intermedialiųjų literatūros studijų programa

A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro dėstytojai taip pat skaito didžiąją dalį privalomųjų Intermedialiųjų literatūros studijų magistro programos dalykų.

Intermedialiųjų literatūros studijų programa Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentams siekia suteikti galimybę literatūrą suvokti ne tik kaip klasikinį pažinimo fundamentą, bet ir kaip esminę šiuolaikinės humanitarinės kultūros egzistavimo būdą tiek senųjų medijų, tiek naujųjų elektroninių technologijų epochoje. Programos paskirtis – skatinti literatūros mokslo specialistus gilinti ir plėtoti įvairius su literatūros tekstu susijusius diskursus, apžvelgti literatūros tradicijos ir naujų technologijų sukurtus literatūros tekstus ir kultūros kontekstus, analizuoti naujų diskursų ir kontekstų veikiamą, kintančią grožinę (ir su ja susijusią, jos veikiamą) literatūrą, pačią literatūros sampratą.

Programos turinį sudaro literatūros bei kitų menų sąveikos mokslinis tyrinėjimas, tekstų ir kontekstų analizė bei interpretacija. Šioje studijų programoje dėmesio skiriama ir naujoms literatūros funkcionavimo sąlygoms, naujoms dialogo, viešosios komunikacijos, naujoms literatūros reikšmingumo formoms, kintančiam autoriaus ir skaitytojo, autoriteto ir publikos santykiui. Programoje tiriami nauji literatūrą veikiantys kultūros reiškiniai, bendri literatūrai ir menui, literatūrai ir mokslui procesai.

Į Intermedialiųjų literatūros studijų programą priimami humanitarinių ir socialinių mokslų bakalaurai gilina bei plečia pirmoje studijų pakopoje įgytas klasikines humanitarines bei filologines žinias studijuodami menų, medijų ir kultūros teorijos studijų krypties dalykus, susipažindami su šiuolaikiniu požiūriu į literatūros, kultūros bei meno reiškinius, jų istoriją, teoriją bei interpretavimo galimybes.

Programos dalykų sąrašas

Privalomieji dalykai:

Drama tarp literatūros ir teatro (asist. dr. N. Klišienė)
Naratologija: literatūra, kinas (doc. dr. N. Keršytė)
Šiuolaikinės kultūros teorijos (prof. emeritas A. Sverdiolas)
Intermedialumas: literatūra, tapyba, kinas (prof. dr. I. Melnikova)
Literatūra ir erdvė (doc. dr. I. Vidugirytė-Pakerienė)
Magistro baigiamojo darbo seminaras I/II d. (doc. dr. J. Levina)
Vizualumo studijos (doc. dr. A. Mendelytė)
Diskurso dirbtuvės (prof. dr. P. V. Subačius, dr. E. Terleckienė)
Magistro baigiamojo darbo seminaras II/II d. (doc. dr. J. Levina)
Menų dialogas šiuolaikinėje lietuvių literatūroje (doc. dr. A. Peluritytė-Tikuišienė)
Šiuolaikinės diskurso ir teksto teorijos (prof. P. V. Subačius)

Pasirenkamieji dalykai:

Fenomenologijos pagrindai (doc. dr. M. Gutauskas)
James Joyce (doc. dr. J. Levina)
Kasdienybės refleksija: lietuvių eseistika (doc. dr. D. Čiočytė)
Lietuvių literatūra ir atminties kultūros (prof. dr. B. Speičytė)
Literatūros tyrimų metodikos (asist. dr. P. Jevsejevas)
Psichoanalitinė meno kritika (jaun. asist. A. Sireikis)
Rytų ir Vidurio Europos kino intertekstai (doc. dr. R. Šukaitytė-Coenen, dr. A. Mikonis-Railienė)
Suomių kalba, visuomenė, kultūra
Suomių literatūros, vizualiųjų menų ir muzikos intermedialūs ryšiai
Hermeneutika (prof. emeritas A. Sverdiolas)
Reikšmės teorijos (asist. dr. J. Katkuvienė)
Sociokritika (prof. dr. D. Satkauskytė)
Suomių literatūros kultūrinė ir kalbinė įvairovė
Žaidimo teorija ir kultūra (doc. dr. I. Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė)
Egodokumentikos tyrimai (doc. dr. Aistė Kučinskienė)
Fotografija ir jos kontekstai (prof. dr. A. Narušytė)
Kalba, visuomenė, kultūra, vertimas (suomių)
Kino teorijos (doc. dr. N. Keršytė)
Literatūros kanonas: teorija ir aktualijų analizė (dr. V. Šeina-Vasiliauskienė)
Miesto diskursai: sociumas ir kultūra (prof. dr. M. Kvietkauskas)
Sakytinė istorija ir jos tyrimai (asist. dr. S. Matulevičienė)
T. S. Eliot (doc. dr. J. Levina)