Professor Emeritus Arūnas Sverdiolas

 arunas.sverdiolas@gmail.com

FIELDS OF RESEARCH

Philosophy of culture, phenomenological and hermeneutic philosophy, history of Lithuanian philosophy, history of hermeneutics, contemporary theory of culture.

TEACHING

Hermeneutic theory of culture (MA)
Contemporary theories of culture (MA)
Hermeneutics (MA)

PUBLICATIONS

Books:

  1. Steigtis ir sauga. Kultūros filosofijos etiudai, Vilnius: Baltos lankos, 1996.
  2. Būti ir klausti. Hermeneutinės filosofijos studijos - 1, Vilnius: Strofa, 2002.
  3. Aiškinimo ratas. Hermeneutinės filosofijos studijos - 2, Vilnius: Strofa, 2003.
  4. Visa aprėpianti dabartis. Algį Mickūną kalbina Arūnas Sverdiolas, Vilnius: Baltos lankos, 2004.
  5. Apie pamėklinę būtį ir kiti etiudai, Vilnius: Baltos lankos, 2006.
  6. Kultūros filosofija. Bendrauniversitetinio kurso medžiaga antrosios studijų pakopos studentams, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007.
  7. Kultūra lietuvių filosofų akiratyje, Vilnius: Apostrofa, 2012.
  8. Initiation and Preservation. Modes of Cultural Philosophy, New York: Nova Publishers, 2015.
  9. Kultūra čia ir dabar. Penkios esė, Vilnius: Lietuvių kultūros tyrimų institutas, 2021.