Dr. Gintautė Žemaitytė

 

 INTERESŲ SRITYS

semiotika, kultūros studijos, dizaino tyrimai, filosofija

PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS:

  1. „Apie nukūnytą kūniškumą, arba kokia prasme virtuali realybė yra reali?“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 80-81: Kūnas: ne laiku ir be vietos, sudarė G. Žemaitytė, A. Trakšelytė, L. Michelkevičė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016; p. 55–67; internetinė prieiga: http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_80_81/05_G_Zemaityte_Acta_80_81_netui.pdf
  2. „Interjeras kaip kalba“, in: Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas, sudarė D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 12–24.
  3. „Espress Yourself: The Enigma of Self-Expression in the Advertisement of Lavazza“, in: As interações sensíveis. Ensaios de sociossemiótica a partir da obra de Eric Landowski, sudarė A. Claudia de Oliveira. São Paulo: Estação das Letras e Cores; CPS, 2013, p. 671–682.
  4. „Plastinės semiotikos etiudas: statiško vaizdo dinamizmas Vytauto Mačernio „Vizijose““, in: Colloquia, 2011, Nr. 27, p. 159–172; internetinė prieiga: http://www.llti.lt/failai/str_G_Zemaityte(14-26).pdf
  5. „Espress yourself: saviraiškos mįslė Lavazza reklamoje“, in: Baltos lankos, 2011, Nr. 35, sudarė K. Nastopka; p. 14–26.
  6. „Asmeniškumo reprezentacija politiniame diskurse (Rolando Pakso atvejis)“, in: Kūno raiška socialiniame ir politiniame diskurse, sudarė N. Keršytė. Vilnius: Baltos lankos, 2007, p. 169–180.
  7. „Apie vizualinę semiotiką“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 43: Formų difuzijos XX a. dailėje, sudarė A. Andriulytė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006; p. 65–71.
  8. „Vaizdo ir žodžio santykis spausdintinėje reklamoje“ in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 26: Vaizdas ir pasakojimas, sudarė I. Pleikienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002; p. 293–312.