Professor Emeritus Kęstutis Nastopka

kestutaiciai@gmail.com

FIELDS OF RESEARCH

Semiotics
Literary Theory
Mythology
Comparative literature
Lithuanian literature

TEACHING

Theory of Semiotics

PUBLICATIONS

Books

Nastopka, Kęstutis. Įsiklausymai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.
Nastopka, Kęstutis. Literatūros semiotika. Vilnius: Baltos lankos, 2010.
Nastopka, Kęstutis. Reikšmių poetika. Vilnius: Baltos lankos, 2002.
Nastopka, Kęstutis. Išsprūstanti prasmė. Vilnius: Vaga, 1991.
Nastopka, Kęstutis. Lietuvių eilėraščio poetika: XX amžius. Vilnius: Vaga, 1985.
Nastopka, Kęstutis. Tarybinių Pabaltijo tautų literatūros (Paskaitų konspektas). Vilnius: VPPI, 1978.
Nastopka, Kęstutis. Lietuvių ir latvių literatūrų ryšiai. Vilnius: Vaga, 1971.

For the comprehensive bibliography see:
Grybauskienė P., Zimareva O., Rinkevičienė G., & Akstinaitė-Veličkienė E. (2021). Kęstučio Nastopkos bibliografija. Semiotika, 16, 389-483. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2021.21
https://www.journals.vu.lt/Semiotika/article/view/25357/24735