Prof. Frederiko Stjernfelto paskaita „Multimodal Propositions – Peirce's theory of Dicisigns“

2018 m. spalio 26 d. VU Filologijos fakultete paskaitą skaitė Aalborgo universiteto Kopenhagoje profesorius Frederik Stjernfelt. Frederikas pristatė savo darbą su C. S. Peirce'o dicisigno, arba teiginio, teorija. Pasak jo, ši teorija leidžia svarstyti ikikalbines sąlygas ženklams funkcionuoti, o tai itin naudinga multimodalinės raiškos – mums kur kas labiau įprastos nei esame pratę manyti – tyrinėjimuose.

Lietuvoje Peirce'o filosofinė semiotika nedaug tyrinėjama ir mažai pažįstama, todėl džiaugiamės galėję paklausyti ir paklausinėti srities žinovo.

Dėkojame Frederikui, taip pat Vilniaus dailės akademijai ir jos profesoriui Henrikui Andersenui už bendradarbiavimą!

Daugiau informacijos apie profesoriaus vizitą Vilniuje:  http://vda.lt/lt/naujienos/vizituojantys-destytojai/atviros-paskaitos-su-semiotikos-profesoriumi-frederik-stjernfelt

Paskaitos garso įrašas